Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

UNIT SIVIL

 • Mengendalikan pengurusan kes sivil melalui system CMS
 • Merekodkan Penghakiman ingkar dan Penghakiman Persetujuan
 • Mendengar dan melupuskan kes-kes sivil
 • Memberikan keputusan permohonan interlokutori dan perbicaraan penuh
 • Menyediakan alas an penghakiman.
 • Menyelenggarakan Rekod Rayuan
 • Bertanggungjawab bagi fail-fail sivil Mahkamah majistret
 • Tetapkan tarikh sebutan Writ Baru bagi dokumenyang telah ditandatangani.

 

UNIT JENAYAH

 • Mengendalikan pengurusan kes dan menetapkan tarikh bicara
 • Mengendalikan mediasi di atas persetujuan kedua-dua belah pihak.
 • Membicarakan dan memutuskan kes.
 • Menyediakan Alasan Penghakiman bagi kes yang dirayu dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Mengendalikan dan menguruskan kes-kes yang perlu di dengar di hadapan hakim.
 • Membacakan pertuduhan, fakta kes & menterjemahkan keterangan kepada OKT dan saksi di dalam Bahasa yang difahami oleh OKT atau saksi.
 • Mengemaskini dan dairi & buku kes setiap hari.
 • Merekodkan eksibit di dalam buku dan menguruskan pergerakan eksibit.
 • Memantau dan menjana bil di dalam sistem.
 • Menyediakan senarai kes, master list, OTP, waran menahan dan waran memenjarakan bagi kes yang dijatuhkan hukuman penjara.
 • Menyediakan Master list Sivil / Jenayah.