Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

 • Mendengar sebutan kes-kes jenayah kod 81.
 • Mendengar kes-kes jenayah dan saman-saman jabatan kod 82-89.
 • Mendengar kes-kes Mahkamah Kanak-Kanak.
 • Mendengar permohonan reman dan permohonan daripada pelbagai jabatan.
 • Mendengar permohonan reman pada hujung minggu mengikut giliran yang ditetapkan.
 • Menyediakan/memantau statistic bulanan untuk kes-kes di Mahkamah Majistret Balik Pulau.
 • Memantau dan menjalankan kerja-kerja pentadbiran di Mahkamah Majistret Balik Pulau.

 

MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

 • Mengendalikan Kes sivil dan Jenayah di Mahkamah Terbuka /Kamar.
 • Mengendalikan surat menyurat kes-kes sivil.
 • Menyemak Deraf Perintah/Penghakiman
 • Statistik Bulanan dan Adhock sivil
 • Senarai Kausa kes-kes sivil
 • Menyediakan Pelbagai Perintah (Pengawasan dan lain-lain)
 • Update diari dan causelist
 • Merekod saman Jabatan, Traffik dan JPJ
 • Menyediakan Waran-waran, Perintah.
 • Mengendalikan Permohonan Sek.413
 • Menyediakan OTP dan Waran Tangkap untuk saman jabatan.
 • Menyedia dan menguruskan Perintah Bond Kelakuan Baik.
 • Menyediakan Laporan Harian

 

UNIT PENTADBIRAN I

 • Mengurusksan Inventori Pejabat meliputi Pendaftaran dan pelupusan
 • Menguruskan Barang-Barang Stor Pejabat Keluar/masuk.
 • Menyediakan Laporan Keselamatan Mingguan/bulanan Mahkamah.
 • Memeriksa Buku Laporan Keselamatan setiap hari.
 • Mengawasi Mesin Thumb Print Kedatangan Kakitangan Mahkamah.
 • Mengemaskini Papan Kenyataan Cuti Rehat, keluar/masuk Pegawai dan kakitangan.
 • Menguruskan pendaftaran keluar/masuk Surat-Menyurat Mahkamah.
 • Menandatangani Buku resit dan resit kew. 38E dan E-Court Finance
 • Menjana Bil-Bil.
 • Menyediakan jadual bagi Penasihat-Penasihat Mahkamah Juvana.
 • Menguruskan Laporan Prestasi Tahunan dan Prestasi Kakitangan untuk dimajukan ke PTJ.
 • Menguruskan Cuti,Permohonan Kursus, Peperiksaan, Pengesahan Jawatan, Persaraan untuk dimajukan ke PTJ.
 • Menyimpan dan mengedar Surat, Surat Pekeliling Perkhidmatan/Perbendaharaan.
 • Menjalankan Kerja-Kerja Pesuruhjaya Sumpah.

 

UNIT PENTADBIRAN II

 • Mengambil dan menghantar kunci pejabat dari Balai Polis Daerah.
 • Membuka dan menutup pintu pejabat setiap hari.
 • Mengagihkan dokumen-dokumen ke dalam BC Box Peguam mengikut masa yang ditentukan.
 • Menyimpan dan menyusun fail.
 • Menghantar dokumen-dokumen ke jabatan-jabatan yang berhampiran dan urusan pos surat.
 • Mengambil dan menyimpan fail-fail bagi kes-kes dan memasukkan semua dokumen kes-kes ke dalam fail.
 • Mengambil fail-fail Sivil dan jenayah dari Jurubahasa ke Bahagian Pendaftaran setiap hari setelah selesai kes.
 • Menghantar Fail-Fail Sivil dan Jenayah dari Bahagian Pendaftaran ke Jurubahasa setiap hari sebelum kes.
 •  

UNIT KEWANGAN

 • Bertanggungjawab sepenuhnya dalam tugasan kewangan.
 • Menerima semua kutipan harian dan mencetak resit melaui sistem e-court Finance.
 • Menyediakan baucer bayaran untuk deposit amanah melalui sistem eSPKB.
 • Menyediakan panyata bayaran tuntutan perjalanan.
 • Menyediakan laporan bulanan hasil untuk dihantar kepada Audit setiap awal bulan sebelum 6 haribulan.
 • Menyediakan Penyata Perbankan kutipan harian untuk dibankkan.
 • Mengawal Panjar wang runcit dan menyediakan panjar wang runcit.
 • Menerima dan menjawab surat menyurat yang berkaitan dengan kewangan.
 • Menyelenggara Buku Lejar Deposit Terimaan/keluaran deposit.
 • Mencetak laporan e-Court Finance.
 • Menyediakan laporan permohonan hapuskira hasil dan amanah yang melebihi 10 tahun.

 

UNIT JENAYAH

 • Mendaftar kes-kes reman 117 kj kod PD-89RE AADK kod PD-89UT
 • Menyediakan Proses Jaminan.
 • Melepaskan Wang Jaminan pada kes-kes yang telah selesai .
 • Mengeluarkan OTP kepada pihak penjara.
 • Menyusun fail-fail jenayah yang telah selesai dengan membuat siri akhir .
 • Menyediakan dokumen apabila mendapat arahan berkaitan kes-kes yang akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi.
 • Bertanggungjawab mengemaskini buku kausa kod PD-89RE dan kod –UT.
 • Menyediakan perintah pengawasan

 

UNIT SIVIL

 • Memproses Writ dan Penyata Tuntutan yang baru difailkan dan mendaftar kes dalam Buku Kausa bagi semua kod sivil.
 • Membuka fail kes-kes baru sivil.
 • Memproses segala dokumen bagi semua kes sivil baru .
 • Mengemaskini Buku Kausa Sivil setiap hari dengan mencatatkan keputusan kes yang telah selesai.
 • Menjawab surat menyurat dan menguruskan pemindahan fail sivil ke Mahkamah lain.
 • Mengambil dan menyimpan fail-fail bagi kes-kes sivil dan memasukkan semua dokumen atau surat-surat ke dalam fail.

 

UNIT PENDAFTARAN

 • Menghantar Saman, Sepina, Notis Bankrap dan Perintah Penyampaian Ganti.
 • Menyediakan Afidavit Penyampaian atau afidavit tanpa penyampaian.
 • Mendaftar Kes-Kes baru Jenayah
 • Mendaftar Kes-kes baru saman Trafik dan saman JPJ
 • Mengemaskini Buku Kausa Daftar Jenayah.
 • Mendaftar Permohonan Waran Tangkap.
 • Mengemaskini Masterlist Kes Jenayah.

 

UNIT PELAKSANAAN

 • Mendaftar kes-kes WSS, 76WSL, A74, SPP, 56WS, 56WSL, A54, 76J dan membuka fail dengan menetapkan tarikh Perlaksanaan.
 • Memproses Saman Interplider menetapkan tarikh bicara, dan menyerahkan kepada pihak menuntut serta pihak plaintif.
 • Mengemaskini Buku Rayuan dengan mencatatkan keputusan yang telah selesai.
 • Mengemaskini Buku Kausa bagi semua kod kes-kes Perlaksanaan.
 • Menyediakan Notis Jualan Dan Notis Penyitaan juga Penjualan dalam masa 14 hari dari tarikh penyitaan.
 • Menjalankan pengkomitan ke Penjara dan Perlaksanaan Writ Penghantar Serah.
 • Menyediakan Penyata Bailif untuk Bayaran Amanah bagi kes yang telah selesai.
 • Menjalankan jualan lelong barangan yang disita di bawah RM 10,000.00
 • Menjalankan Waran Tangkap dan membawa JD ke Mahkamah berkenaan.
 • Memproses Notis Permohonan bagi Perlaksanaan untuk pecah masuk, Perlaksanaan Lepas Pejabat dan Lanjutan Masa Perlaksanaan.
 • Memproses SPP Saman Penghutang Penghakiman, membuka fail, menetapkan tarikh bicara dan merekodkan dalam buku kausa setelah selesai.
 • Memproses Notis Rayuan dengan segera serta mendaftar dalam Buku Rayuan. Menghantar surat kepada Peguam Perayu untuk mengambil alasan dan notis.