Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Subordinate Court Registry Office

KES PENGURUSAN SIVIL

 • Bertanggungjawab bagi fail-fail sivil Mahkamah Majistret
 • Menyediakan fail fail harian untuk kes bicara/sebutan
 • Memasukkan diokumen ke dalam fail
 • Mengemaskinikan pergerakan fail ke dalam buku daftar harian
 • Mengendalikan semua surat menyurat dan dokumen berkaitan

 

UNIT PELAKSANAAN

 • Bertanggungjawab tugas-tuigas bailif
 • Mendaftar semua kes kes Pelaksanaan dan menyediakan Penyata Bailif
 • Mengendalikan semua surat menyurat dan dokumen berkaitan

 

UNIT STATISTIK

 • Menyemak statistik harian
 • Menyemak stastik bulanan dan Ad-hoc
 • Memastikan Laporan Statistik bulanan dan Ad-hoc disediakan dan di hantar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

 

UNIT PENGURUSAN JENAYAH

 • Bertanggungjawab mendaftar kes-kes jenayah
 • Mengeluarkan OTP utk urusan jamin dan kes tuduh
 • Menguruskan pelepasan jaminan bagi kes yang telah selesai

 

UNIT SAMAN TRAFIK/JPJ

 • Bertanggungjawab mendaftar kes kes Trafik/JPJ/Saman Jabatan
 • Bertanggungjawab menyelenggara kes kes Saman Trafik/JPJ/Saman Jabatan
 • Mengendalikan semua surat menyurat mengenai kes-kes Saman Trafik/Saman Jabatan

 

UNIT RAYUAN SESYEN/MAJISTRET

 • Bertanggungjawab mendaftar Notis Rayuan
 • Menguruskan surat menyurat untuk kes-kes Rayuan
 • Menyediakan Rekod Rayuan
 • Menyelenggarakan fail-fail Rayuan